Who we are

We are a group of professionals with different bsckgrounds specialized in creating mobile applications to provide geolocation and augmented reality solutions for leisure, culture, sports and tourism.

Qui som

Som un col·lectiu de professionals de diferents disciplines especialitzats en la creació d’aplicacions mòbils que aportin solucions de geolocalització i realitat augmentada per a activitats de lleure, cultura, esports o turisme.

Quienes somos

Somos un colectivo de profesionales de diferentes disciplinas especializados en la creación de aplicaciones móviles que aporten soluciones de geolocalización y realidad aumentada para actividades de ocio, cultura, deportes o turismo.

Projects/ Projectes / Proyectos

Spotsuite

Spotsuite is a free and open source project that allows you to create and share our routes among all of the app users.

Spotsuite és un projecte lliure i obert que ens permet crear i compartir els nostres rutes amb tots els usuaris de la aplicació.

Spotsuite es un proyecto libre y abierto que nos permite crear y compartir nuestras rutas con todos los usuarios de la aplicación.

PROJECT SITE

La app dels bolets

The best mobile app in the market to go look for mushrooms.
La millor aplicació mòbil del mercat per anar a cercar bolets.
La mejor aplicación móvil del mercado para ir a buscar setas.

PROJECT SITE

Where's app

Do you remember where you parked the car? Where was that store that you saw? With this app you can supplement your memory with a simple click.
Recordes on has aparcat el cotxe? On era aquella botiga que vas veure? Amb aquesta app pots complementar la teva memòria amb un simple click
Recuerdas donde has aparcado el coche? Donde era aquella tienda que viste? Con esta app puedes complementar tu memoria con un simple click.

UNDER CONSTRUCTION

Contact us/ Contacta'ns / Contáctanos